Kontakt

Future Concrete
ul. Przemysłowa 3
27-600 Sandomierz

Dane spółki:

BET-MOST Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 3
27-600 Sandomierz

NIP: 8641955553
REGON: 380002941,
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000728484
Kapitał zakładowy: 10 000,00 zł